OptimeBP - planeerimine ja eelarvestamine

Planeerimine on iga eduka ettevõtte oluline juhtimistegevus. Planeerimissüsteem seob erinevate valdkondade - müük, turundus, tootmine, finants jne - ühtseks tervikuks. Koos eelneva tegevuse analüüsiga luuakse planeerimisprotsessis parim arusaam tulevikust ning kavandatakse edu aluseks olevad tegevused. Hea planeerimissüsteem on lihtne ning mis võimaldab igal hetkel tõhusalt tuvastada hetkeseisu ning hälvete põhjused.

OptimeBP (BusinessPlanning)  on lihtne ja kättesaadav planeerimise kliendirakendus SQL Serveril Analysis Services baasil realiseeritud planeerimisrakendustele.

 

Tsentraalne planeerimisvormide haldus

Võimaldab MDX  keelt valdaval kasutajal kirjeldada dünaamilisi veebivorme MS SQL Server Analysis Service kuupides planeerimisandmete haldamiseks. Vormide kirjeldamisel saab kasutada ka muutujaid, mis võimaldab filtreid/elemente üheaegselt muuta mitmel vormil korraga – näiteks planeerimisperioodi muutusel lisada kõikidele vormidele perioodi veerge vms

 

Ühtne master data

Võimaldab kasutada andmelaos juba korrastatud master data't, mis tagab planeerimisandmete kõrge kvaliteedi

 

Tsentraalne äriloogika

OLAP server võimaldab kirjeldada kesksed planeerimisloogikad(valemid, jaotused jms)

 

Veebipõhine kasutajaliides

Planeerimisprotsessis osalemiseks piisab veebilehtisejast, kasutajate ligipääs on kontrollitav ja juhitav

 

Reaalajas integreeritus

Planeerimisandmete sisestamisel on koheselt kättesaadavad kontrollaruanded, võrdlused eelmiste perioodidega jne