Juhtimisarvestuse juurutamine

Tulemusliku juhtimisarvestuse aluseks on üheselt määratletud juhtimisonfo vajadus - mida, millal ja kelle poolt peab analüüsima ning jälgima. Kirjeldatakse juhtimisarvestuse valdkonnad ning infovajadus - millist infot peab salvestama ettevõtte põhiloendite - tooted/kliendid jms - ning majandustehngute juures. Juhtimisinfo osadele vastutajate leidmine ning haldusprotsesside kirjeldamine ning  juurutamine. Protsessid peavad tagama kontrolli info tekkimise/muutmise üle ning ülevaate juhtimisinfo kvaliteedist.

Kuluarvestuse juurutamine ja arendamine

Sõltumata sellest, kas ettevõttes vajalik kuluarvestussüteem on lihtsam või keerulisem, aitame paika panna eesmärgi, valida sobiva metoodika ning vajadusel ka kuluarvestussüsteemi välja töötada ning juurutada. Peamisteks kuluarvestuse kompetentsivaldkondadeks on toote/teenusekasumlikkus ning kliendikasumlikkus, samuti kulaurvestuse kasutamine hinnastamisel ja eesmärgistamisel

Äriplaneerimise korraldus

Erinevates valdkondades planeerimisprotsessi juurutamine - alates müügi- ja finantsplaneerimisest kuni turuinfo ning strateegilise planeerimiseni