Me räägime toote- ja kliendikasumlikkusest ning sellest, kui olulised on need ettevõtte edukuse tagamiseks.

 • Kas me tegelikult ikka teame, kui kasumlikud on meie tooted?
 • Kas oskame prognoosida, milliseks kujunevad omahinnad tulevikus, tänasest hoopis erineva tootestruktuuri korral?
 • Kuidas hinnastada tooteid?
 • Millised kliendid on meile tegelikult kasumlikud? Mida teha nendega, kes kasumlikud ei ole?
 • Mis on vahet toote-, kliendi- ja brändikasumlikkusel?

Kahepäevase koolituse 'Kasumlikkuse mõistmine ja juhtimine' jooksul omandavad osalejad praktilised võtted, mille abil korraldada ressursikeskset majandusarvestust, arendada ja hallata tõhusalt tegevuspõhist kulumudelit ning analüüsida ja juhtida toodete ja klientide kasumlikkust.

Koolitus annab:

 • teadmised tegevuspõhise kuluarvestuse ja juhtimise (ABC/M – activity based costing/ management) põhimõtetest ja ülesehitusest
 • praktilised oskused tegevuspõhise kulumudeli juurutamiseks ja haldamiseks organisatsioonis
 • praktilised oskused ettevõtte majandusarvestuse korraldamiseks moel, mis muudab tegevuspõhise arvestuse haldamise lihtsaks ja tõhusaks
 • arusaama kasumlikkuse mõõtmisest – kuidas mõõta ning hinnata toote- ja kliendikasumlikkust
 • teadmised tegevuspõhise kuluarvestuse ja planeerimise seostest finants- ja strateegilise planeerimisega

Koolitusel osalejad läbivad kõik sammud praktiliste tööde käiguse näidisettevõtte baasil.

Hilisemaks kasutamiseks saavad kõik osalevad ettevõtted lahendusvariandi kaasa OptimeABC vabaversiooni failidena.

Koolituse teemad:

 • Traditsiooniline vs tegevuspõhine kuluarvestus – miks meil ABCd vaja on?
 • Ressursikeskne kuluarvestus traditsioonilise raamatupidamisarvestuse osana – kuidas tagada kuluarvestuse efektiivsus ja juhtimisinfo olemasolu?
 • Tegevuspõhise kulumudeli koostamine: kuluobjektide, ressurside ja tegevuste loendite koostamine ning mudeli loomine – kuidas seda teha mõistliku aja ja rahaga?
 • Tegevuspõhise kulumudeli juurutamine – millised on kriitilised edufaktorid?
 • Tulude struktureerimine ja andmelaod – kas tulude korrastamine on lihtsam kui kuluarvestuse korrastamine?
 • ABC infosüsteemi valik ja juurutamine – kas ja millist tarkvara me ABC toetamiseks vajame?
 • Aruandlus: toote/teenuse-, brändi-, kliendi- ja kanalitulususe mõõtmine – miks on ABC kasumlikkuse mõõtmisel vältimatu?
 • ABM ja ABB (activity based budgeting) – tegevuspõhine juhtimine ja eelarvestamine, seosed strateegilise planeerimisega – pelgalt tagasivaatamisest ei piisa
 • Kuidas ehitada kuluarvestussüsteem üles nii, et see aitaks ettevõttel olla kasumlikum? Kuidas seda tõhusalt rakendada?

Koolitust viime läbi nii avaliku - kui sisekoolitusena ning vajadusel ka lühema 1-päevase versioonina peamiselt kuluarvestuse projektides osalevale laiemale juhtide ringile