OptimeDW on Microsoft SQL Server platvormil baseeruv ettevõtte juhtimisinfo lahendus, mille arendamisel on olnud eesmärgiks jätkusuutliku ning kättesaadava juhtimisinfosüsteemi platvormi loomine. OptimeDW baseerub kontseptsioonil, mis võimaldab tõhusalt korraldada ettevõtte juhtimisarvestust alates  traditsioonilisest raamatupidamis-arvestusest kuni aruandlus- ja planeerimisrakendusteni.

 

Ärikogemus mitte ainult tehnoloogia

Juhtimisinfo tekkimine saab alguse mitmetest ettevõttes kasutatavatest infosüsteemidest,olgu selleks siis ainult majandustarkvara oma erinevate moodulitega või sellele lisaks eraldiseisvad müügi jms süsteemid. Otsustustoetuseks vajaliku info tekkimiseks on sageli vajalik igapäevase infotöötluse ümberkorraldamine. Optime kogemus võimaldab kiirelt kasutusele võtta parimaid praktikaid, mis ennast mitmel pool tõestanud. Optime juurutusmetoodika ei nõua kliendilt põhjalikku ärianalüüsi mõistmist, suudame aru saada juhtimisinfo probleemidest ja pakkuda neile lahendusi.

 

Põhineb praktikas tõestatud andmemudelil

Optime äriteadmine on muudetud andmemudeliks, mis sobib väheste täiendustega lahendama enamuse Eesti ettevõtete juhtimisinfo vajadusi. Sõltumata suurusest ja tegevusvaldkonnast on ettevõtted ja organisatsioonid oma olemuselt väga sarnased, mis võimaldabki kasutada parimaid praktikaid.

Lihtsalt laiendatav täiendava funktsionaalsusega (äriplaneerimine, keerulisemad kulumudelid)

Juhtimisinfosüsteemi loomine ja haldamine on protsess, kus soovid paratamatult kasvavad koos kompetentsi kasvamisega. Alustades peamiste ärivaldkondade analüüsist jõutakse üha laiema katvuseni ning lihtsamalt analüüsilt liigutakse planeerimisele. Juhtimisinfosüsteemi jätkusuutlikkuse seisukohast on oluline näha vajaduste kasvu ette juba esmase funktsionaalsuse loomisel, et mitte hiljem taas otsast alustada. OptimeDW andmemudel toetab süsteemi lihtsat laiendamist planeerimis- ja kuluarvestusfunktsioonidega. Mõlemas valdkonnas pakume ka paindlikku ja kättesaadava hinnaga  tarkvaralahendust

 

Täisteenus alates juhtimisinfo kompetentsist kuni rakenduse haldamiseni

Juhtimisinfosüsteem ei ole ainult üks IT rakendus, paratamatult vajab see ajas täiustamist ning samuti hooldamist/haldamist, et kasutajad paremaid otsuseid saaksid teha. Optime pakub juhtimisinfosüsteemide loomisel ja haldamisel täisteenust – meilt saate kõik teenused alates juhtimisinfo vajaduste analüüsist ja aruandlussüsteemi loomisest kuni keerulisemate planeerimis- ja kuluarvestussüsteemide loomise ning halduseni. Juhtimisinfo kompetentsi loomine igas ettevõttes ei ole alati otstarbekas, sobiva partneri kaasamine aitab maandada riskid ning tagab kindla ja kiire tulemuse

 

Lihtne ja selge maksumus, kiire tasuvus

Kaasaegse juhtimisinfosüsteemi loomine ei ole enam ainult suurte ja rikaste ettevõtete privileeg, lahendused on kättesaadavad keskmisele ning isegi väiksematele ettevõtetele. Tavapäraseks riskiks infosüsteemide loomisel on projekti venimine üle aja- ja eelarvepiiride. Meie hinnaskeem on lihtne ja läbipaistev – juba projekti alguses on selge investeeringu suurusjärk, analüüsifaasi lõppedes fikseeritakse juurutuse maksumus, mis välistab ebameeldivad üllatused projekti käigus.

 

Kaasaegse juhtimisinfosüsteemi kogukulu (alates serveri ja litsentside rendist lõpetades halduse ja arendusega ning juurutuse kuludega) on väiksem ühe analüütiku/kontrolleri kulust!